Zamówienia publiczne dla Zamawiających i Wykonawców

Zapewniamy wsparcie prawne dla Wykonawców oraz Zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowania skargowego przed sądem zamówień publicznych Sądem Okręgowym w Warszawie.

Wykonawcom oferujemy usługi w zakresie:

 •  weryfikacji ofert pod kątem wymogów formalnych oraz spełnienia wymogów podmiotowych (warunki udziału w postępowaniu);
 •  uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 •  wyjaśnień treści oferty,
 •  wyjaśnień rażąco niskiej ceny,
 •  odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 •  przystąpienia do postępowania odwoławczego,
 •  reprezentacji w postępowaniu odwoławczym;
 •  skargi do sądu zamówień publicznych - Sądu Okręgowego w Warszawie;
 •  reprezentacji w postępowaniu skargowym.

Zamawiającym oferujemy usługi w zakresie:

 •  sporządzenia specyfikacji warunków zamówienia (m.in. warunki udziału w postępowaniu, opis przedmiotu zamówienia);
 •  weryfikacji ofert pod kątem wymogów formalnych, podmiotowych oraz przedmiotowych;
 •  przygotowania projektów czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (m.in. wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty, wezwanie do złożenia wyjaśnień ceny oferty, uzasadnienie odtajania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, uzasadnienie wyboru oferty, uzasadnienie odrzucenia oferty, uzasadnienie unieważnienia postępowania);
 •  ocena skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 •  ocena wyjaśnień treści oferty;
 •  ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 •  odpowiedzi na odwołanie w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 •  reprezentacji w postępowaniu odwoławczym;
 •  skargi do sądu zamówień publicznych - Sądu Okręgowego w Warszawie;
 •  reprezentacji w postępowaniu skargowym.

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla Wykonawców oraz Zamawiających w szczególności w odniesieniu do zamówień publicznych z zakresu:

 •  robót budowlanych;
 •  usług wywozu odpadów;
 •  usług utrzymania porządku terenów wewnętrznych i zewnętrznych;
 •  usług utrzymania dróg;
 •  usług serwisu urządzeń medycznych;
 •  usług tłumaczeniowych;
 •  usług gastronomicznych;
 •  dostaw oprogramowania i sprzętu informatycznego;
 •  dostaw sprzętu medycznego;
 •  dostaw asortymentu medycznego.

Zamówienia publiczne

W zakresie usług naszej kancelarii działającej na terenie Warszawy znajduje się realizacja zamówień publicznych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Oferujemy kompleksową pomoc zarówno Wykonawcom, jak i Podmiotom Zamawiającym. Towarzyszymy Państwu na każdym etapie postępowania przetargowego. Zajmujemy się szczegółowym planowaniem całego przedsięwzięcia oraz bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przygotowanie niezbędnych dokumentów. Ponadto prawnik wesprze Klientów w doborze najlepszego Wykonawcy. Jeśli w trakcie realizacji zadania pojawią się jakieś problemy, dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najszybciej je rozwiązać, nie narażając przy tym Państwa na ewentualne straty. Dzięki zatrudnianym przez nas adwokatom skutecznie wyegzekwują Państwo od niewywiązujących się ze zobowiązań kontrahentów realną spłatę kar umownych wynikających z tego faktu.

Naszą szczegółową ofertę kierujemy także do Wykonawców. Na zlecenie tych podmiotów podejmujemy się ciągłego monitorowania przebiegu najbardziej interesujących ich przetargów. Adwokat będzie reprezentował interesy Klientów w negocjacjach, przekonując organy decyzyjne do tego, aby powierzyły one dane zamówienia publiczne do realizacji przez współpracujące z nami podmioty. Mogą Państwo bez obaw podpisać wszelkie pełnomocnictwa, sprawiając, że kancelaria przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tym związane. Oddelegowany do danej sprawy prawnik podejmie się reprezentacji Klienta zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w sprawach toczących się przed sądami okręgowymi. Jeśli Państwa kontrahenci nie zrealizują należycie zleconych im zadań lub termin ich spełnienia zostanie znacząco przekroczony z winy tych podmiotów, będą musieli oni zapłacić kary umowne. Nasz adwokat zadba o to, aby cała procedura uzyskania należności z tego tytułu przebiegła szybko i sprawnie.

W trosce o interesy Klientów kancelaria na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w zamówieniach publicznych. Nasz prawnik będzie reprezentował Państwa interesy na różnych etapach postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego, w razie potrzeby egzekwując kary umowne od niesumiennych kontrahentów. Można także wziąć udział w organizowanych przez nas w siedzibie firmy w Warszawie jedno- lub dwudniowych warsztatach, w których trakcie dowiedzą się Państwo, w jaki sposób uzyskać zamówienia publiczne oraz jak je zrealizować w praktyce.