Program szkolenia dwudniowego

Tematyka 2-dniowego szkolenia w zakresie zamówień publicznych dotyczy m.in. zapoznania się z całą procedurą, jaka obowiązuje podmioty zlecające postępowania przetargowe wraz z opisem przedmiotu postępowania. Uczestnicy szkolenia poznają także kryteria oceny ofert, warunki udziału i podstawy wykluczenia na podstawie nowych przepisów. Drugi dzień szkolenia z przetargów publicznych to omówienie kwestii badania i oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy, jak również zapoznanie się ze wszystkimi środkami ochrony prawnej. Dzięki tej tematyce można poznać najważniejsze aspekty prowadzenia postępowań.


Program szkolenia 2-dniowego ( .pdf )

Dzień 1


I. Nowe zasady prowadzenia postępowania i występowania w postępowaniu – cz. 1.


 • 1. Od ogłoszenia o zamówieniu do składania ofert/wniosków.
  • a) Ogłoszenie o zamówieniu – nowa treść, publikatory, nowe terminy,
  • b) SIWZ – nowa treść konieczne zmiany w dotychczasowych SIWZ,
  • c) Pytania wykonawców, odpowiedzi Zamawiających,
  • d) Modyfikacje SIWZ – terminy, obowiązki.
 • 2. Opis przedmiotu zamówienia na podstawie przepisów po nowelizacji:
  • a) umowa o pracę podstawą zatrudnienia w zamówieniach publicznych,
  • b) jednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia,
  • c) Zapewnienie równego dostępu wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia i brak nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia zamówienia publicznego na konkurencję.
  • d) Zakaz odnoszenia :
   • - do konkretnej marki lub źródła, do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
   • - do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, które to odniesienie mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw lub produktów.
  • d) oznaczenie (etykiety) - regulacja dotycząca opisu przedmiotu zamówienia,
  • e) Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe,
  • f) nowe zasady dotyczące ofert częściowych,

II. Kryteria oceny ofert, warunki udziału i opis przedmiotu zamówienia na podstawie nowych przepisów. Kryteria oceny ofert na podstawie przepisów nowej Dyrektywy.


 • 1. Kryteria jakości, wartości technicznej, właściwości estetycznych i funkcjonalnych, dostępności, projektowania dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne,
 • 2. Kryteria organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia,
 • 3. Kryteria serwisu posprzedażnego oraz pomocy technicznej, warunki dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy, okres realizacji.
 • 4. Kryterium kosztu – ustalenie kryterium w oparciu o rachunek cyklu kosztów życia :
  • a) koszty związane z nabyciem;
  • b) koszty użytkowania, takie jak zużycie energii i innych zasobów;
  • c) koszty utrzymania;
  • d) koszty związane z wycofaniem z eksploatacji, takie jak koszty zbiórki i recyklingu

Warunki udziału i podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie przepisów nowej Dyrektywy:


 • • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – nowe zasady kwalifikacji podmiotowej,
 • • Podstawy wykluczenia – obligatoryjne, stosowane przez każdego zamawiającego,
 • • Podstawy wykluczenia – fakultatywne, stosowane w przypadku wyboru przez danego zamawiającego,
  • - nowe zasady potwierdzania niekaralności osób – osoby spoza zarządu,
  • - nowe podstawy wykluczenia – naruszenie prawa ochrony środowiska lub prawa pracy i socjalnego przez wykonawcę,
  • - opis zmodyfikowanych podstaw wykluczenia, ze wskazaniem skutków,
 • • Warunki udziału – kryteria kwalifikacji - kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej,v
 • • sytuacja ekonomiczna i finansowa;
 • • zdolność techniczna i zawodowa,
 • • Sposób potwierdzania warunków udziału – składanie dowodów tylko przez wykonawcę wybranego, wypełnianie JEDZ przez wszystkich konsorcjantów i podmioty trzecie,
 • • Normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego.
 • • Poleganie na zdolności innych podmiotów.

Dzień 2


 • 3. Badanie i ocena ofert.
  • a) Badanie dokumentów podmiotowych – wzywanie do wyjaśnienia / uzupełnienia JEDZ.
  • b) Postanowienie o wyborze wykonawcy – wzywanie do złożenia dokumentów potwierdzających oświadczenia zawarte w JEDZ,
  • c) Uzupełnianie dokumentów podmiotowych,
  • d) Wyjaśnienia dokumentów,
  • e) Wykluczenie wykonawcy z powodu nie złożenia dokumentów potwierdzających JEDZ,
  • f) Rażąco niskie oferty na podstawie Dyrektywy.

III. Prowadzenie postępowania cz. 2.

 • 1. Wybór oferty najkorzystniejszej, informacja dla Wykonawców.
 • 2. Środki ochrony prawnej na podstawie nowych przepisów.
 • 3. Podpisanie umowy – zasady sporządzania umów na podstawie nowych przepisów.

Podsumowanie i wnioski praktyczne.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function google_analytics() in /home/izzyweb/ftp/kancelariamazurek/szkolenia/szkolenie-2-dniowe.html:333 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/izzyweb/ftp/kancelariamazurek/szkolenia/szkolenie-2-dniowe.html on line 333