Program szkolenia jednodniowego

Podczas 1-dniowego szkolenia z zamówień publicznych uczestnicy uzyskują wiedzę na temat tego, jak przeprowadza się postępowania - od ogłoszenia informacji o zamówieniu aż do składania ofert/wniosków. Omawiamy również opis przedmiotu zamówienia obowiązujący na podstawie znowelizowanych przepisów. Przybliżamy także nowe zasady dotyczące warunków udziału w postępowaniu i wykluczenia z postępowania oraz kryteria oceny ofert, jakimi należy się kierować. Otwarcie ofert, ewentualne uzupełnienia, wybór oferty najkorzystniejszej i postępowanie do zawarcia umowy – to również zagadnienie, które obejmuje 1-dniowe szkolenie.


Program szkolenia 1-dniowego ( .pdf )

 • I. Prowadzenie postępowania – od ogłoszenia o zamówieniu do składania ofert/wniosków.
  • a) Porozumiewanie się w postępowaniu, forma ofert – do października 2018r.
  • b) Ogłoszenie o zamówieniu – nowa treść, publikatory, nowe terminy,
  • c) SIWZ - zmiany w dotychczasowych SIWZ,
  • d) Pytania wykonawców, odpowiedzi Zamawiających,
  • e) Modyfikacje SIWZ – terminy, obowiązki.
 • II. Opis przedmiotu zamówienia na podstawie przepisów po nowelizacji :
  • a) umowa o pracę podstawą zatrudnienia w zamówieniach publicznych,
  • b) jednoznaczność opisu przedmiotu zamówienia,
  • c) Zapewnienie równego dostępu wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia i brak nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia zamówienia publicznego na konkurencję.
  • d) Zakaz odnoszenia :
   • - do konkretnej marki lub źródła, do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
   • - do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji, które to odniesienie mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw lub produktów.
  • d) oznaczenie (etykiety) - regulacja dotycząca opisu przedmiotu zamówienia,
  • e) Raporty z testów, certyfikacja i inne środki dowodowe,
  • f) nowe zasady dotyczące ofert częściowych,
 • III. Całkowicie nowe zasady dotyczące warunków udziału w postępowaniu i wykluczenia z postępowania :
  • a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – nowe zasady ogólne kwalifikacji podmiotowej,
  • b) Nowe podstawy wykluczenia – obligatoryjne, stosowane przez każdego zamawiającego,
  • c) Nowe podstawy wykluczenia – fakultatywne, stosowane w przypadku wyboru przez danego zamawiającego,
  • d) Warunki udziału – tzw. „Kryteria kwalifikacji” :
   • - kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej,
   • - sytuacja ekonomiczna i finansowa;
   • - zdolność techniczna i zawodowa,
  • e) znowelizowany sposób potwierdzania warunków udziału – składanie dowodów tylko przez wykonawcę wybranego, wypełnianie JEDZ przez wszystkich konsorcjantów i podmioty trzecie,
  • f) nowość – możliwość żądania ISO od Wykonawcy (normy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego),
  • g) nowe jednolite zasady dotyczące tzw. „podmiotów trzecich” – zasad, na których można się oprzeć, ich dokumentów, uznawania ich za podwykonawców.
 • IV. Kryteria oceny ofert na podstawie nowych przepisów.
  • 1. Granice kryterium najniższej ceny.
  • 2. Kryteria jakości, wartości technicznej, właściwości estetycznych i funkcjonalnych, dostępności, projektowania dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne,
  • 3. Kryteria organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia,
  • 4. Kryteria serwisu posprzedażnego oraz pomocy technicznej, warunki dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy, okres realizacji.
  • 5. Kryterium kosztu – ustalenie kryterium w oparciu o rachunek cyklu kosztów życia :
   • a) koszty związane z nabyciem;
   • b) koszty użytkowania, takie jak zużycie energii i innych zasobów;
   • c) koszty utrzymania;
   • d) koszty związane z wycofaniem z eksploatacji, takie jak koszty zbiórki i recyklingu.
  • 6. Podsumowanie – jakie konstrukcje kryteriów mogą nastąpić w praktyce.
 • IV. Znowelizowane postępowanie – Otwarcie ofert, ewentualne uzupełnienia, wybór oferty najkorzystniejszej i postępowanie do zawarcia umowy.
  • a) Otwarcie ofert – zmiany,
  • b) Uzupełnianie, proces badania, odrzucenie ofert – zmiany.
  • c) Wybór oferty najkorzystniejszej, informacja dla Wykonawców – zmiany.
  • d) Środki ochrony prawnej na podstawie nowych przepisów.
 • V. Nowe zasady wpływające na realizację umowy, zmiany umowy.
  • a) Zgłaszanie podwykonawców na etapie realizacji umowy,
  • b) Raportowanie zatrudnienia na umowę o pracę na etapie realizacji umowy,
  • c) Nowe zasady zmian umownych,
  • d) „Rozwiązanie umowy” – nowa instytucja kończąca przedwcześnie umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function google_analytics() in /home/izzyweb/ftp/kancelariamazurek/szkolenia/szkolenie-1-dniowe.html:322 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/izzyweb/ftp/kancelariamazurek/szkolenia/szkolenie-1-dniowe.html on line 322