Program szkolenia jednodniowego - warsztatów dotyczących JEDZ

To 1-dniowe szkolenie z zamówień publicznych poświęcone jest tematyce Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zagadnieniom teoretycznym i praktycznym. Celem tego dokumentu było zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie instytucji Zamawiających, jak i Wykonawców. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi prawami i obowiązkami, które leżą zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Dowiadują się ponadto, jak wygląda kwesta składania wyjaśnień, uzupełnień i poprawiania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w JEDZ oraz poznają różnego rodzaju środki ochrony prawnej.


Program szkolenia 1-dniowego - warsztatu dotyczącego JEDZ ( .pdf )

Oświadczenie poniżej progów unijnych i Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w praktyce składania ofert.


 • 1. Instytucja Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – cel wprowadzenia, sens regulacji.
  • a) Regulacja w Dyrektywie 24/2014/UE,
  • b) Podstawy ustawowe – Prawo zamówień publicznych,
  • c) Rozporządzenie Wykonawcze dotyczące JEDZ,
 • 2. Część I JEDZ – do wypełnienia przez Zamawiającego.
 • 3. Część II JEDZ – informacje na temat podmiotów składających ofertę :
  • a) Informacje na temat Wykonawcy i przedstawicieli Wykonawcy,
  • b) Informacje na temat podmiotów udostępniających potencjał (podmiotów trzecich) – skorelowanie powyższego z formularzem ofertowym,
  • c) Informacje na temat podwykonawców – skorelowanie powyższego z formularzem ofertowym,
 • 4. Część III JEDZ – informacje dotyczące nie podlegania wykluczeniu z postępowania :
  • a) Niekaralność,
  • b) Zaleganie z ZUS i podatkami,
  • c) Naruszenie przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub prawa socjalnego przez Wykonawcę,
  • d) Niewypłacalność wykonawcy,
  • e) Porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
  • f) Konflikt interesów spowodowany udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • g) Wcześniejsze doradzanie przy przygotowaniu postępowania,
  • h) Uprzednie problemy w realizacji zamówień publicznych – naliczone kary umowne, rozwiązane umowy,
  • i) Uprzednie poważne wprowadzenie w błąd przy dostarczaniu informacji w innym przetargu,
  • j) Oświadczenie co do możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zawarte w JEDZ,
  • k) Fakultatywne podstawy wykluczenia wynikającego z prawa krajowego – w praktyce.
 • 5. Część IV JEDZ – spełnianie warunków postępowania (kryteriów kwalifikacji) opisanych przez Zamawiającego.
  • a) Wypełnianie uprawnień (kompetencji) – uprawnienia Wykonawcy a uprawnienia osobowe,
  • b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa – obrót „specyficzny” i obrót ogólny, polisa OC, inne warunki,
  • c) Wiedza i doświadczenie – sposób wpisywania,
  • d) Warunki w zakresie potencjału osobowego – sposób wpisywania,
  • e) Środki zarządzania środowiskowego, zarządzania łańcuchem dostaw,
  • f) Oświadczenie na temat procentowej części zamówienia dla podwykonawców,
  • g) Oświadczenia na temat próbek i zaświadczeń,
  • h) Systemy zarządzania jakości i normy zarządzania środowiskowego.
 • 6. JEDZ w trybach dwustopniowych w praktyce :
  • a) Przyznawanie punktów a JEDZ,
  • b) Dokumenty potwierdzające JEDZ.
 • 7. Oświadczenie zastępujące JEDZ w postępowaniach poniżej progów unijnych :
  • a) Oświadczenie na temat okoliczności dotyczących wykonawcy,
  • b) Oświadczenie na temat okoliczności dotyczących podmiotów trzecich,
  • c) Oświadczenie na temat okoliczności dotyczących podwykonawcy,
 • 8. Wyjaśnianie, uzupełnianie i poprawianie JEDZ na wezwanie Zamawiającego.
 • 9. Składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w JEDZ.
 • 10. Wyjaśnianie , uzupełnianie i poprawianie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w JEDZ.
 • 11. Środki ochrony prawnej służące Wykonawcy w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych – związane z nie dostarczeniem JEDZ lub dokumentów potwierdzających JEDZ.

Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function google_analytics() in /home/izzyweb/ftp/kancelariamazurek/szkolenia/szkolenie-1-dniowe-jedz.html:318 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/izzyweb/ftp/kancelariamazurek/szkolenia/szkolenie-1-dniowe-jedz.html on line 318