Sprawy karne – ochrona przed nadużyciami

W praktyce funkcjonowania organów ścigania zdarzają się nadużycia przy stawianiu zarzutów, wnoszeniu aktów oskarżenia czy też popieraniu aktów oskarżenia przed sądem. Niekiedy zarzuty są przedstawiane pomimo wątpliwych dowodów, czy też braku wystąpienia wszystkich znamion danego przestępstwa albo wykroczenia. Na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego może również dochodzić do naruszeń gwarancji procesowych podejrzanego czy też oskarżonego.

Z drugiej strony – w przypadku zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, w tym podmiotów publicznych, istnieją przypadki pokrzywdzenia przestępstwem, kiedy może zaistnieć konieczność złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Kancelaria może w takiej sytuacji pomóc w wykonaniu praw pokrzywdzonego, w tym w wyegzekwowaniu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy