Prawo cywilne i gospodarcze, wykonanie umów

W trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa zachodzi konieczność stosowania wielu dziedzin prawa, takich jak m.in.: prawo gospodarcze, prawo ochrony środowiska, podatki, obrót z zagranicą. Przede wszystkim pomoc potrzebna jest na etapie zawierania umów, aby zapewnić prawidłową współpracę – odpowiednie ustalenia na początku danej współpracy lub projektu pomagają chronić, ale służą również dobremu zakończeniu kontraktu.

Wykonanie i rozliczenie umowy jest bardzo istotne – fakturowanie i egzekucja zobowiązań pieniężnych to zakończenie umowy. W tym przypadku warto pozostawić ten element kancelarii, aby skuteczniej zająć się prowadzeniem biznesu.
Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy