Obsługa jednostek publicznych i podmiotów gospodarczych

W przypadku obsługi jednostek publicznych i przedsiębiorców istotne jest wzajemne zaufanie. Znajomość problemów dotyczących finansów publicznych, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, czy też dochodzenia należności Skarbu Państwa może być cenną pomocą dla podmiotów publicznych. Z kolei znajomość problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, pojawiających się w trakcie jego pracy – jest istotna w celu pomocy dla zarządzających.

Obsługa prawna jednostek publicznych i przedsiębiorstw może polegać m.in. na opiniowaniu i sporządzaniu projektów aktów administracyjnych oraz umów zawieranych przez jednostki, reprezentacji jednostki przy zawieraniu, zmianie oraz rozwiązywaniu umów, reprezentacji przed sądami administracyjnymi i cywilnymi, jak również szeroko rozumianym doradztwie w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, finansów publicznych, prawa pracy.
Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy