Zamówienia publiczne - kancelaria Warszawa


Prowadzona przez nas kancelaria specjalizuje się w zamówieniach publicznych. Warszawa to miejsce, gdzie na co dzień funkcjonuje i pomaga podmiotom zobowiązanym do przestrzegania prawa zamówień publicznych. Ta tematyka stanowi dominującą działalność naszej kancelarii. Od wielu lat reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zamówienia publiczne to dziedzina, w której współpracujemy zarówno z Zamawiającymi, jak i Wykonawcami. Dzięki temu mogliśmy zyskać doświadczenie zarówno w zakresie merytorycznej pomocy podmiotom, które przygotowują i prowadzą postępowania przetargowe, jak i podmiotom, które startują w przetargach.


Prawo zamówień publicznych


Prawo zamówień publicznych to bardzo szeroko dziedzina prawa. Nasza kancelaria zapewnia merytoryczną obsługę procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych przede wszystkim na terenie Warszawy. Obserwując rynek opierający się na prawie zamówień publicznych widzimy, że nie zawsze postępowanie przetargowe kończy się jego udzieleniem. Wynika to np. z niezbyt dokładnej znajomości przepisów wynikających z prawa zamówień publicznych, niezbędnych podczas opracowania dokumentacji przetargowej, jak i niewłaściwie przygotowanych ofert przez podmioty startujące w przetargach. Analizujemy orzeczenia Zespołu Arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych czy też sądów okręgowych, jak i innych organów zajmujących się zamówienia publicznymi i posiadamy aktualną i niezbędną wiedzę, którą możemy wesprzeć zarówno zamawiających, jak i wykonawców.


Zamawiający – współpraca


Zamawiający potrzebują pomocy na wszelkich etapach - zarówno przy przygotowaniu (oszacowaniu) poszczególnych wydatków, jak i w trakcie postępowania oraz po nim. Nasza kancelaria specjalizująca się w prawie zamówień publicznych w Warszawie oferuje:


 • pomoc na etapie przygotowania postępowania (opis przedmiotu zamówienia nie naruszający zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, efektywny opis warunków udziału w postępowaniu);
 • pomoc na etapie prowadzenia postępowania (prowadzenie postępowania w sposób zapewniający zaufanie uczestników postępowania);
 • odpowiednie postępowanie w przypadku protestu, odwołania i skargi do Sądu Okręgowego.

Dotychczas Kancelaria miała przyjemność współpracy z kilkuset Zamawiającymi, w szczególności:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu;
 • GDDKiA Oddział w Warszawie, Oddział w Łodzi, Oddział w Zielonej Górze;
 • Gmina Teresin, Gmina Zakrzew, Gmina Skierniewice;
 • Instytut Energii Atomowej POLATOM;
 • Instytut Energetyki - OTGS w Radomiu;
 • Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Etnografii w Warszawie;
 • Polskie Radio Zachód S.A.;
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
 • Starostwo Powiatowe w Grójcu;
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego;
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi;
 • Urząd Miasta w Piastowie, Urząd Miasta w Zabrzu, Urząd Miasta w Ząbkowicach Śląskich;
 • Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów;
 • Urząd Wojewódzki w Opolu;
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" sp. z o.o.;
 • Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.;
 • Związek Gmin Regionu Płockiego;
 • Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

Przedsiębiorcy – współpraca


Przedsiębiorcy potrzebują w trakcie postępowań przetargowych pomocy w wielu aspektach - w tym m.in. :

 • odpowiednie przygotowanie oferty i jej ochrona w trakcie postępowania (ochrona przed bezzasadnym odrzucaniem ofert);
 • doradztwo w zakresie występowania w postępowaniu (ochrona praw przedsiębiorców, ochrona przed bezzasadnym wykluczaniem z postępowania, zapewnienie dostępu do dokumentacji postępowania,);
 • pomoc w zakresie środków ochrony prawnej (informacja o naruszeniach prawa, odwołanie, skarga do sądu okręgowego);
 • monitorowanie postępowań kontrolnych - ochrona oferty przedsiębiorcy.

Zamówienia publiczne to skomplikowana dziedzina prawa powodująca problemy zarówno w pracy zamawiających, jak i wykonawców. Często zdarza się, że problemy i wątpliwości natury prawnej potrafi rozwiać tylko profesjonalna kancelaria.


Zamówienia publiczne stanowią główny obszar zainteresowań jak również pracy mecenasa Grzegorza Mazurka i prowadzonej przez niego kancelarii specjalizującej się m.in. w prawie zamówień publicznych. To doświadczony i doskonale znający tę dziedzinę radca prawny. Można nawet stwierdzić, iż zamówienia publiczne nie mają dla niego tajemnic.


Wykonawcy otrzymają w kancelarii zamówień publicznych fachowe porady, pomoc w przygotowaniu oferty, jak również pomoc w uniknięciu bezpodstawnego odrzucenia ich oferty. Radca prawny oferuje również monitorowanie postępowań kontrolnych oraz pomoc w zakresie składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do sądu. Zamawiający mogą zaś liczyć na kompleksową pomoc dotyczącą przygotowania oraz prowadzenia postępowania, jak również na fachowe doradztwo w przypadku wystąpienia procedury odwoławczej.


Mecenas Grzegorz Mazurek to osoba od dawna związana z zamówieniami publicznymi, dlatego też udzielane przez niego porady zawsze są użyteczne, fachowe i profesjonalne.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy