Nowelizacja zamówień publicznych 2016

Jedną z usług, jakie świadczy nasza kancelaria prawna jest dostosowanie dokumentacji do wszelkich zmian, jakie zachodzą w zakresie zamówień publicznych. Ich nowelizacja jest dość częsta, w związku z tym nie wszystkie podmioty, które zobowiązane są do stosowania prawa zamówień publicznych w praktyce, mają czas na to, aby śledzić wszystkie zmiany. Tymczasem nasi specjaliści robią to na bieżąco. Dlatego właśnie każda nowelizacja zamówień publicznych jest przez nas analizowana, a każdy podmiot, który potrzebuje wsparcia merytorycznego w tym zakresie, może skorzystać z naszej pomocy.


Dostosowanie dokumentacji do nowelizacji 2016r.


  • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje konieczność istotnych zmian dokumentów:
  • Regulaminów wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych,
  • Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Aby zapewnić prawidłowość działania powyższe dokumenty muszą uwzględniać najnowsze przepisy.

Dostosowanie regulaminów do nowelizacji zamówień publicznych jest indywidualną sprawą każdego Zamawiającego.


Specyfika danego Zamawiającego i danej branży jest podstawą do stworzenia narzędzia umożliwiającego prowadzenie przetargów na najwyższym poziomie. Kwestia odpowiedniego powoływania komisji przetargowych, zbierania oświadczeń, dbania o obiektywizm członków komisji przetargowych to tylko początek postępowania.


Tworzenie planu zamówień publicznych stanie się obowiązkiem i uwzględniać to musi regulamin. Nowe zasady oceny ofert, w szczególności uwzględniające oparcie pierwszego etapu postepowania o oświadczenie wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) również wymagają zmian organizacyjnych.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia musi ulec zmianie co najmniej w zakresie:


  • kryteriów oceny ofert,
  • warunków udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających.

W przypadku tych dwóch części zmianie muszą podlegać całe rozdziały SIWZ.

Wiele poszczególnych części Specyfikacji ulegnie zmianom mniej kompleksowym, ale mającym skutki prawne.


Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy


Fatal error: Call to undefined function google_analytics() in /home/izzyweb/ftp/kancelariamazurek/baza-wiedzy/nowelizacja-zamowien-publicznych.html on line 231