Mec. Grzegorz Mazurek - były arbiter i wiceprezes KIO - kilkunastoletnie doświadczenie specjalisty ds. zamówień publicznych - od ustawy z 1994r. do dziś

 
Ponad 1000 spraw cywilnych, gospodarczych, karnych i "zamówieniowych"

 
Przetargi prowadzone transparentnie, z poszanowaniem uczciwej konkurencji

 
Członkostwo w zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych 2014-2016

 
Kilkaset szkoleń i warsztatów z zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych, Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w procesie udzielania i realizowania zamówienia publicznego - szkolenia i dostosowanie dokumentacji postępowania

Elektronizacja zamówień publicznych


Stopniowo postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych wiąże się z koniecznością zaadaptowania się przez Zamawiających i Wykonawców do wymogu porozumiewania się w toku postępowania wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Rodzi to konieczność wdrożenia właściwych środki technicznych i organizacyjnych. Dodatkowo w przypadku Zamawiających konieczne jest m.in. wprowadzenie do SIWZ postanowień uwzględniających wymogi postawione nie tylko w ustawie, lecz również w przepisach wykonawczych do ustawy a w przypadku Wykonawców zachodzi potrzeba wypracowania stosownego modelu składania ofert, JEDZ, innych oświadczeń oraz wyjaśnień.
czytaj więcej

----------------------

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w procesie udzielania i realizowania zamówienia publicznego


Przepisy RODO znajdują szerokie zastosowanie przy udzielaniu i wykonywaniu zamówień publicznych, bowiem nieodłącznym elementem tych procesów jest wymiana danych osobowych między Zamawiającymi a Wykonawcami. Co istotne, przepisy RODO mają zastosowanie powszechne, nie tylko w przypadku zamówień na usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Z punktu widzenia przepisów RODO, najbardziej doniosłe znaczenie ma prawidłowe sformułowanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.
czytaj więcej----------------------

Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w zakresie zamówień publicznych. Zespół tworzą specjaliści w tej dziedzinie, którzy posiadają wieloletnią praktykę w obsłudze zarówno podmiotów występujących w roli Zamawiających, jak i Wykonawców. Zapewniamy kompleksowe doradztwo klientom zamieszkującym Warszawę i okolice. Udzielane przez nas doradztwo dotyczy każdego etapu postępowania przetargowego – od jego planowania, przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji aż po optymalny wybór Wykonawcy, jak również rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się już w toku postępowania. Wykonawcy z kolei mogą liczyć m.in. na monitorowanie przetargów wartych zainteresowania oraz udział w negocjacjach. Obie strony możemy również reprezentować zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i sądami okręgowymi. Służymy naszą wiedzą i bieżącym śledzeniem zmian zachodzących w zamówieniach publicznych. Znamy też tematykę wykonywania umów oraz bierzemy udział w różnych postępowaniach cywilnych, karnych czy administracyjnych. Poza obsługą postępowań zajmujemy się także prowadzeniem szkoleń w zakresie zamówień publicznych. Podczas 1 lub 2-dniowych warsztatów przedstawiamy najważniejsze aspekty postępowań przetargowych po nowelizacji prawa zamówień publicznych.

 Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy

Czy wiesz że...

Zapewniamy kompleksową pomoc w dostosowaniu do wymogów nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2016 roku.

Mecenas Grzegorz Mazurek jest b. wiceprezesem Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007-2009), a także arbitrem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004-2007).

Nasza Kancelaria zapewnia wsparcie zarówno stronie zlecającej jak i przedsiębiorcom realizującym zamówienia.

Adwokat Grzegorz Mazurek od października 2014 roku ma zaszczyt pełnić funkcję członka zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych - najstarszego i największego stowarzyszenia zamówień publicznych w Polsce.

Adw. Grzegorz Mazurek prowadzi szkolenia dostosowujące działanie Zamawiających i Wykonawców do zmian jakie nastąpią w wyniku przyjęcia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016r.