Mec. Grzegorz Mazurek - były arbiter i wiceprezes KIO - kilkunastoletnie doświadczenie specjalisty ds. zamówień publicznych - od ustawy z 1994r. do dziś

 
Ponad 1000 spraw cywilnych, gospodarczych, karnych i "zamówieniowych"

 
Przetargi prowadzone transparentnie, z poszanowaniem uczciwej konkurencji

 
Członkostwo w zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych 2014-2016

 
Kilkaset szkoleń i warsztatów z zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych od 2021 roku


Nowa ustawa PZP wprowadza szereg istotnych zmian – zarówno z punktu widzenia Instytucji zamawiających jak i Wykonawców. Kluczowym aspektem nowelizacji jest próba zrównoważenia pozycji Zamawiających i Wykonawców – szczególnie na etapie zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Wśród nowych rozwiązań, które w największym stopniu wpłyną na sytuację Wykonawcy należy wskazać:
- określenie zasad kształtowania umów,
- wprowadzenie katalogu niedozwolonych postanowień umownych,
- określenie obowiązkowych postanowień umownych,
- wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

Dla Zamawiających kluczowe będą nowe regulacje w zakresie przygotowania postępowania i sporządzenia dokumentów postępowania (w szczególności Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Opisu potrzeb i wymagań), obowiązek stosowania niektórych przepisów ustawy dla zamówień bagatelnych – których wartość została ustalona na poziomie od 50 tys. zł do 130 tys. zł, zmiany dotyczące kwalifikacji podmiotowej i przedmiotowej Wykonawców.

Zmiany dotknęły również środków ochrony prawnej. Określono szczegółowo elementy konieczne w treści odwołania, których brak skutkować będzie nierozpoznaniem odwołania. Szczegółowo uregulowano również procedury związane z przeprowadzaniem dowodów w trakcie postępowania odwoławczego przed Izbą – w szczególności opinii biegłych i zeznań świadków oraz przesłuchania stron. Wprowadzono również pewne uproszczenia – np. możliwość wniesienia odwołania w formie elektronicznej, opatrzonego podpisem zaufanym - czyli przykładowo za pośrednictwem bezpłatnego podpisu z profilu zaufanego.

W zakresie skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej – wydłużony został termin na wniesienie skargi do 14 dni, skargi będzie rozpatrywał wyłącznie Sąd Okręgowy w Warszawie – co ma przyczynić się do większej specjalizacji i jednolitego orzecznictwa w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Nowa ustawa wprowadza również pierwszeństwo pozasądowego rozpoznawania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy nowej ustawy PZP wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.Zamówienia publiczne


Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. niesie za sobą wiele wyzwań – zarówno Zamawiający oraz wykonawcy muszą wdrożyć jej przepisy. Samo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to nie wszystko – wykonanie umów i kary umowne to również bardzo ważne tematy. Elektronizacja zamówień publicznych następuje i obejmie również “małe” zamówienia publiczne.

W zakresie usług naszej kancelarii działającej na terenie Warszawy oraz całej Polski znajduje się realizacja zamówień publicznych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Oferujemy kompleksową pomoc zarówno Wykonawcom, jak i Podmiotom Zamawiającym. Towarzyszymy Państwu na każdym etapie postępowania przetargowego. Zajmujemy się szczegółowym planowaniem całego przedsięwzięcia oraz bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przygotowanie niezbędnych dokumentów. Ponadto prawnik wesprze Klientów w doborze najlepszego Wykonawcy. Jeśli w trakcie realizacji zadania pojawią się jakieś problemy, dokładamy wszelkich starań, aby możliwie jak najszybciej je rozwiązać, nie narażając przy tym Państwa na ewentualne straty. Dzięki zatrudnianym przez nas adwokatom skutecznie wyegzekwują Państwo od niewywiązujących się ze zobowiązań kontrahentów realną spłatę kar umownych wynikających z tego faktu.

Naszą szczegółową ofertę kierujemy także do Wykonawców. Na zlecenie tych podmiotów podejmujemy się ciągłego monitorowania przebiegu najbardziej interesujących ich przetargów. Adwokat będzie reprezentował interesy Klientów w negocjacjach, przekonując organy decyzyjne do tego, aby powierzyły one dane zamówienia publiczne do realizacji przez współpracujące z nami podmioty. Mogą Państwo bez obaw podpisać wszelkie pełnomocnictwa, sprawiając, że kancelaria przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tym związane. Oddelegowany do danej sprawy prawnik podejmie się reprezentacji Klienta zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w sprawach toczących się przed sądami okręgowymi. Jeśli Państwa kontrahenci nie zrealizują należycie zleconych im zadań lub termin ich spełnienia zostanie znacząco przekroczony z winy tych podmiotów, będą musieli oni zapłacić kary umowne. Nasz adwokat zadba o to, aby cała procedura uzyskania należności z tego tytułu przebiegła szybko i sprawnie.

W trosce o interesy Klientów kancelaria na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w zamówieniach publicznych. Nasz prawnik będzie reprezentował Państwa interesy na różnych etapach postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego, w razie potrzeby egzekwując kary umowne od niesumiennych kontrahentów. Można także wziąć udział w organizowanych przez nas w siedzibie firmy w Warszawie jedno- lub dwudniowych warsztatach, w których trakcie dowiedzą się Państwo, w jaki sposób uzyskać zamówienia publiczne oraz jak je zrealizować w praktyce.Elektronizacja zamówień publicznych, Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w procesie udzielania i realizowania zamówienia publicznego - szkolenia i dostosowanie dokumentacji postępowania

Elektronizacja zamówień publicznych


Stopniowo postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych wiąże się z koniecznością zaadaptowania się przez Zamawiających i Wykonawców do wymogu porozumiewania się w toku postępowania wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Rodzi to konieczność wdrożenia właściwych środki technicznych i organizacyjnych. Dodatkowo w przypadku Zamawiających konieczne jest m.in. wprowadzenie do SIWZ postanowień uwzględniających wymogi postawione nie tylko w ustawie, lecz również w przepisach wykonawczych do ustawy a w przypadku Wykonawców zachodzi potrzeba wypracowania stosownego modelu składania ofert, JEDZ, innych oświadczeń oraz wyjaśnień.
czytaj więcej

----------------------

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w procesie udzielania i realizowania zamówienia publicznego


Przepisy RODO znajdują szerokie zastosowanie przy udzielaniu i wykonywaniu zamówień publicznych, bowiem nieodłącznym elementem tych procesów jest wymiana danych osobowych między Zamawiającymi a Wykonawcami. Co istotne, przepisy RODO mają zastosowanie powszechne, nie tylko w przypadku zamówień na usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Z punktu widzenia przepisów RODO, najbardziej doniosłe znaczenie ma prawidłowe sformułowanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.
czytaj więcej----------------------

 Informacje

Zapraszamy Panstwa do kontaktu pod numerem telefonu:

22 305 36 55

lub poprzez nasz formularz kontaktowy

Czy wiesz że...

Próg stosowania ustawy jeszcze w 2003r. wynosił 3000 euro ? (dzisiaj - 130 000 euro)

Do 2006r. nie można było uzupełniać dokumentów podmiotowych? (a dzisiaj to zasada)

Próg stosowania pełnej procedury (dzisiaj pow. progów unijnych) - wynosił w 2003 r. 15 000 euro ? (dzisiaj nawet 5 248 000 euro)